Partnerstvo pracuje na dvoch novátorských komponentoch :

  • Na jednej strane sa  mladí ľudi oboznámia s tým, že IKT a on-line siete je možné využívať aj iným spôsobom a že na obrazovke môžu nájsť aj odborníkov, ktorí sú pripravení im načúvať a pomôcť/poradiť im.

  • Na druhej strane odborní pracovníci sa stretnú s mladými ľuďmi v inom prostredí, nie  "na ulici".

Ciele