Dalšie aktivity
06/12/2017:
Workshop na slovensku
 

IKT v sociálnom a výchovnom poradenstve v boji proti predčasnému ukončeniu školskej dochádzky

Projekt  TICS

Partnerstvo TICS tvorí konzorcium 7 organizácií zo 6 rôznych krajín (Francúzsko, Portugalsko, Taliansko, Belgicko, Holandsko, Slovensko), ktoré ponúka možnosť vybaviť odborníkov na začleňovanie prostredníctvom nových informačných a komunikačných technológií na to, aby lepšie načúvali, radili a komunikovali s mladými ľuďmi, ktorých je čoraz menej na ulici, o to viac na počítači, stále  v spojení, stále na očiach.

PRIDRUZITE SE NASI VIRTUALNE SKUPNOSTI