Institut de Formation et Recherche en Travail Social, Médico Social et Sanitaire (Francúzsko) : združenie, ktoré poskytuje informácie, vzdelávanie, výskum na poli sociálnej práce, medicínsko-sociálnom a zdravotníckom sektore.

www.ifrtscorse.eu

contact@ifrtscorse.eu

Civiform cocietà cooperativa sociale (Taliansko) : sociálne družstvo uznané krajom Friuli-Venezia-Guilia organizujúce vzdelávacie činnosti financované z regionálnych fondov a z Európskeho sociálneho fondu.

 

www.civiform.it

info@civiform.it

CIEP asbl (Belgicko) : hnutie ľudového vzdelávania, ktoré je činné hlavne v animácii, vzdelávaní, tvorbe analýz a štúdií a poriadaní kampaní.

www.ciep.be

ettaoufik.fathi@moc.be 

Instituto de Soldadura e Qualidade (Portugalsko): súkromná, nezávislá, nezisková technická inštitúcia, so širokými odbornými skúsenosťami na poli vzdelávania, certifikácií, inžinierskych štúdií, kvality, auditu a poradenstva, výskumu a rozvoja.

www.isq.pt

loramos@isq.pt 

Agentura RRI (Slovensko): súkromná spoločnosť realizujúca orientáciu na trhu práce, vzdelávanie a poradenstvo v sociálnej integrácii znevýhodnených cieľových skupín klientov.

 

www.2ri.sk

rri@slovanet.sk  

ITG Conseil (Francúzsko): komerčná spoločnosť založená v roku 1996, ktorej poslaním je prispieť k sociálno-hospodárskemu rozvoju, ktorá ja nablízku tým, ktorí sa venujú zamestnávaniu, vzdelávaniu a integrácii

www.itg.fr

contact.itg.europe@gmail.com 

Quarter  Mediation (Holandsko) : vzdelávacie centrum propagujúce celoživotné vzdelávanie a prepájajúce vzdelávací systém (všeobecné a odborné vzdelávanie) s trhom práce

www.quartermediation.eu

info@qmediation.eu